Home

Arbetsvärdering lönekartläggning

PIHR PAY EQUALITY - Effektiv lönekartläggning

 1. I arbetet med lönekartläggningen måste du ta ställning till vilka arbetstagare som utför arbete som är lika eller likvärdigt. Arbetstagare utför lika arbete om de utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter.. Ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av arbetets krav och natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet
 2. 3. Arbetsvärdering. En arbetsvärdering är en systematisk metod för bedömning av kraven på olika arbeten inom organisationen. Utifrån fyra kriterier jämförs olika arbeten för att se om de kan betraktas som likvärdiga: Kunskaper och färdigheter; Ansvar; Ansträngning; Arbetsförhållanden; 4. Genomförande av lönekartläggninge
 3. Arbetsvärdering; En arbetsvärdering Nu när vi gått igenom vad lönekartläggning innebär och vilka krav som ställs på företag så är det god tid att gå igenom lite rekommendationer från oss på People Analytics som kan göra lönekartläggningsarbetet smidigare
Lönekartläggning | Sign On

Lönekartläggning är ett lagstadgat krav och syfte med lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Hoppa till innehåll. För att bedöma om det är två arbeten är likvärdiga behöver arbetsgivaren göra en arbetsvärdering Organisationen behöver tidigt i lönekartläggningsprocessen ta beslut om vilken metodik och eventuellt system för arbetsvärdering som ska användas i lönekartläggningen. Det finns inget krav i diskrimineringslagen på att arbetsgivare ska använda sig av systematisk arbetsvärdering (faktorbaserade system) för att komma fram till vilka arbeten som är likvärdiga Lönekartläggning. Om du gjort en arbetsvärdering med hjälp av datorprogrammet till Analys Lönelots kan du använda funktionen Använd grupper ifrån och klicka på aktuell arbetsvärdering. Programmet innehåller en funktion som kopplar ihop resultatet av arbetsvärderingen till motsvarande befattningar i Excel-filen BAS - Arbetsvärdering on-line. BAS systemet är ett arbetsvärderingssystem som används för att värdera merparten av alla arbeten som finns inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Systemet uppfyller de formella krav som ställs på system som används vid lönekartläggning enligt Diskrimineringslagens krav Arbetsvärdering - ett verktyg för rätt lön Den värdering som görs av ditt arbete är därför viktig - liksom bedömningen av hur väl du utför det. Att bedöma ett arbetes svårighetsgrad är inte lätt

Välj rätt metod för arbetsvärdering | Metodik och leverantörer

Lönekartläggning - hjälp i det årliga arbetet D

 1. Lönekartläggning och analys är en bra och effektiv metod för att på ett systematiskt sätt kvalitetssäkra lönesättningen ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett aktivt arbete med lönekartläggning och analys medför att företaget uppfattas som en trovärdig, seriös och attraktiv arbetsgivare
 2. Låt lönekartläggningen ingå som en naturlig del i den samverkan som redan finns mellan arbetsgivare och facklig organisation. Saknas facklig organisation så får du ta ställning på vilket sätt samverkan ändå kan ske. 2 Gör en översyn. Titta på de övergripande faktorer som påverkar lönerna
 3. Lönekartläggning ska vara enkelt, roligt och framförallt skapa värde för er lönebildning. Därför är vårt verktyg tydligt, enkelt och rekommenderar dig i alla steg hur du ska göra. Du följer helt enkelt bara instruktionerna, och när allt är ifyllt sammanfattar vårt lönekartläggningsverktyg allt i en rapport som är helt enligt DO:s krav
 4. Lönekartläggning har genomförts under hösten 2017 och ligger till grund för lönebildningen 2018. Syftet med arbetsvärdering och lönekartläggning är att få ett genomarbetat och analyserat resultat inför kommande löneöversyn. I lönekartläggningen finns 790 antalet arbeten. Analys har gjorts av 52 lika arbeten

Arbetsvärdering är för många en av svåraste delen i en lönekartläggning. Kartläggningen av likvärdigt arbete är en genomgång av kraven i arbetena. Ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av arbetets krav och natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet Lönekartläggning och analys av löneskillnader är en del av arbetet med aktiva åtgärder. När du arbetar med lönekartläggning ska du som är arbetsgivare samverka med arbetstagarna. En väl fungerande samverkan bidrar till att både du och dina medarbetare blir motiverade och att arbetet blir förankrat i organisationen Arbetsvärdering: Systematisk värdering av kraven i arbetsuppgifter och roller för att kunna definiera likvärdiga arbeten och sedan använda dessa uppgifter i en lönekartläggning och som grund för lönesättning Arbetsvärdering likvärdigt arbete Varje år ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Dessutom ska en handlingsplan tas fram för alla arbetsgivare med fler än 10 anställda Lönelotsarna är ett nätverk av experter på lönebildning och lönekartläggning. Vi erbjuder stöd och utbildning med fokus på lönekartläggning och arbetsvärdering med hjälp av verktyget Analys Lönelots. Lönelotsarna har hjälpt organisationer och företag i deras arbete för jämställda löner sedan 1990-t

Guide: Så gör du en lönekartläggning Visma Blo

 1. Lönekartläggning 2016 Sida 5 av 13 Lönekartläggning 2016 För att säkerställa att samtliga medarbetare, oavsett kön, lönesätts utifrån samma sakliga faktorer, genomförs regelbundet lönekartläggning i vår organisation. Vid kartläggningen analyseras och åtgärdas eventuella löneskillnader som beror på kön. Den här r edovisninge
 2. Gör lönekartläggning och löneanalys snabbt och enkelt själv med Pay Analytics - ett användarvänligt verktyg med tydliga videoguider för varje steg. Få snabbt en tydlig översikt av löneläget i din organisation genom dashboards, diagram och rapporter, som du enkelt kan exportera och dela
 3. Lönekartläggning: Arbetsvärdering ger en grund för analysarbetet som skall göras vid lönekartläggning och i samband med framtagande av en jämställdhetsplan. Marknadslöneinformation: Genom att arbetsvärdera befattningarna får man ett underlag för att kunna analysera hur organisationens löner förhåller sig till en extern marknad

Vad är Lönekartläggning? Hur gör man? (Guide 2020

Hur gör man en lönekartläggning - HR Foku

I lönekartläggningen ingår att kartlägga och analysera alla förmåner och anställningsvillkor, Arbetsvärdering likvärdigt arbete. Varje år ska alla arbetsgivare göra en lönekartläggning för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor Svensk Scenkonst erbjuder ett verktyg - BAS - för arbetsvärdering och lönekartläggning. Underlaget är också till stor hjälp vid lönesättning, lönerevision och lönekartläggning. BAS-systemet är ett arbetsvärderingssystem som används för att värdera arbeten inom såväl den privata som den offentliga sektorn - Lönekartläggning teori - diskrimineringslagen - Facklig samverkan - Att planera en lönekartläggning - Arbetsvärdering - Att genomföra en lönekartläggning - steg för steg - Dokumentation och uppföljning Om Utbildaren Emma Hjorth: Emma Hjorth driver fullservicebyrån Hjorth & Partners 5 steg till en lyckad lönekartläggning 26 maj, 2017. Med några enkla steg kan du som arbetsgivare göra en riktigt vass lönekartläggning. Det här ska du tänka på! 1) Gör en översyn. Sammanställd faktorerna som påverkar lönerna. Det kan vara allt från riktlinjer och policyer, till kollektivavtal och bonusmodeller PIHR erbjuder marknadens effektivaste lönekartläggningsmjukvara. Boka demo idag

Arbetsvärdering är en metod för att avgöra om arbeten kan betraktas som likvär-diga. Kraven på arbetena jämförs utifrån tre kriterier: 1. Kunskaper och färdigheter 2. Grad av ansvar 3. Ansträngning 3. Vilka anställda ska ingå i en lönekartläggning? Alla anställda ska, oavsett anställningsform, tas med i lönekartläggningen. De Därför är vårt verktyg - Lönekartläggning - skalbart. Det är byggt både för dem som i första hand vill uppfylla lagkraven och för dem som vill använda lönekartläggningen som underlag och verktyg för andra områden, till exempel arbetsvärdering, utveckling av lönestruktur och fördjupad analys av löneskillnader Lönekartläggning Alla företag ska årligen genomföra en lönekartläggning. Är man fler än 10 på företaget ska arbetet dokumenteras. Arbetsvärdering Lagen föreskriver att arbetet med att finna lika eller likvärdiga arbeten ska ske i samarbete mellan företaget och medarbetarna

Lönekartläggning är ett exempel på en sådan aktiv åtgärd. Guide: Så gör ni en lönekartläggning - steg för steg. Hur ofta måste man göra en lönekartläggning och när? På så vis minskar risken för att individen påverkar resultatet av gruppens arbetsvärdering En lönekartläggning hjälper dig att förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. E-utbildningen hjälper dig steg för steg med handledning och ger stöd för hur du ska göra det arbetet. Du får kunskap om vad du ska undersöka i lönekartläggningen och hur du sedan kan analysera de eventuella löneskillnader som kommit. Vad är en lönekartläggning? Vad kan det göra för mig och vilka krav ställer det på min arbetsgivare? Här hittar du anvisningar, checklistor, förenklade modeller och annat material som hjälper dig oavsett om du är chef, personalvetare, facklig förtroendevald eller bara intresserad medlem

Modul 3 Arbetsvärdering; Modul 4 Lönekartläggning och analys; Modul 5 Sakliga skäl och handlingsplan; Passa på och gå onlinekursen i din takt när det passar dig. Kursen, som är kostnadsfri, vänder sig till medlemmar i arbetsgivarföreningen. Det enda du behöver göra är att logga in på webben. Till onlinekursen Lönekartläggning Arbetsvärdering och årliga lönekartläggningar är bra verktyg på vägen mot jämställda löner. Men det behövs mer: - Nu ska vi jobba även med en normkritisk arbetsvärdering, säger Anna Lind på Uppsala kommun Tre enkla steg till Lönekartläggning. 1. Arbetsvärdering 2. Sammanställning av analys 3. Redovisning. Vi redovisar precis så som DO vill ha det, antingen som redovisning via telefon eller på plats; Ni bestämmer. Ni äger materialet och kan revidera själva vid nästa lönekartläggning eller välja fullservicealternativet Planen® Total Ny arbetsvärdering Vid nästkommande lönekartläggning bör en ny arbetsvärdering genomföras för att lägga en mer tillförlitlig grund för analysarbetet. Arbetet med arbetsvärdering är tidskrävande och kräver en bred representation från verksamheten. Ledningen behöver vara tydlig med att det är ett prioriterat arbete Lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner. Arbetsvärdering (se faktaruta) är ett bra verktyg för att bedöma kraven i arbetet, men inte ett lagkrav. Det är enbart en strukturell genomgång som krävs av lagen. Du som har tio eller fler anställda ska varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner

Att värdera likvärdiga arbeten i en lönekartläggning

4.3 Arbetsvärdering Arbetsvärderingssystemet som används i kommunens lönekartläggning utgår från en modell som kallas HAC, vilken utvecklades av Arbetslivsinstitutet och reviderades år 2000. Det är en grundmodell för arbetsvärdering som sedan har anpassats för att passa i offentlig sektor Lönekartläggning. Dis­kri­mi­ne­rings­lagen ålägger arbets­gi­vare att säker­ställa att löner och övriga anställ­nings­villkor är jäm­ställda mellan kvinnor och män i orga­ni­sa­tionen

Lönekartläggning — Lönelotsarn

 1. arbetsvärdering och arbetsvärderingssystemens upp-byggnad. Inledningsvis kommer jag kort redogöra för lönesättning och lönebildning för att ge en bakgrund till arbetsvärdering som system. I samband med det kopplar jag samman lagen kontra avtalen och proble-matiken att föra dessa två samman. Därefter behandla
 2. Vad innebär det att göra en arbetsvärdering? En arbetsvärdering är att bedöma kraven i ett arbete, exempelvis efter utbildningsnivå. Vår lönekartläggning visade inte på några skillnader. Måste man verkligen göra en handlingsplan ändå? Vi har ju ingenting att åtgärda
 3. Varför lönekartläggning? Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män som direkt eller indirekt beror på kön. I Heartpace Pay modulen guidas du genom de olika stegen för att genomföra en kvalitativ lönekartläggning
 4. Om ni inte använder systematisk arbetsvärdering ska ni ändå göra en metodisk jämförelse av kraven. Bestäm i så fall hur ni ska gå till väga i det arbetet. • Resonera kring om ni behöver hjälp i ert arbete, till exempel av en konsult. Här kan du skriva din egen text om samverkan i arbetet med lönekartläggning
 5. Avsikten med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra I denna arbetsvärdering har störst vikt lagts på kunskap och färdighet samt ansvar. Med hjälp av information från organisationens lönesystem har resultatet av kartläggningen gåtts igenom

Först när såväl arbetsvärdering som viktning genomförts kan analysen påbörjas i samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. Redovisning av lönekartläggning och analys år 2019 I nedanstående tabell framgår hur många löner som omfattats av lönekartläggningen samt några nyckeltal Arbetsvärdering och Lönekartläggning (import av excelfil från lönesystem) Dessa kan användas antingen var för sig eller tillsammans. Följande möjligheter finns. 1. Du gör din arbetsvärdering med hjälp av Analys Lönelots och använder den för vidare eget arbete. 2

Aon Hewitt BA

I en lönekartläggning ska arbetsgivaren jämföra löner för kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbetsuppgifter. För att göra en lönekartläggning krävs det att arbetsgivaren har gjort en arbetsvärdering, där man bestämt om olika arbeten ändå kan betraktas som likvärdiga Ett systemstöd för lönekartläggning underlättar eftersom det oftast finns en arbetsvärdering inbyggd i verktyget. Görs arbetet manuellt måste ett antal relevanta frågeställningar eller mätpunkter inom varje kriterie ovan tas fram Lönekartläggning, Arbetsvärdering, Faktorplan, Faktorvikt. Skrivet av Peter Wäfors Uppdaterades för mer än en vecka sedan Faktorplan vid arbetsvärdering i Sysarb Lönekartläggning, Arbetsvärdering, Faktorplan

Ge dig kunskap om lönekartläggning; Innehåll. Kursen består av två delar. Under förmiddagen går vi igenom FAO:s löneavtal med Forena och Saco-förbunden. Under eftermiddagen går vi igenom lönekartläggning. Del 1. Exempel på frågor som besvaras under förmiddagen: Vad skiljer mellan Forena- och Saco-avtalet * Arbetsvärdering enligt Diskrimineringslagen * Utbilda i hur man arbetsvärderar * Lönekartläggning * Utbilda i lönekartläggning. * Utbilda chefer i hur man kan genomföra lönesamtalet * Utbilda chefer i hur man kan genomföra medarbetarsamtalet. * Vara bollplank till HR-chefer i HR-frågor * Stöd vid förhandling * Stöd vid lönerevisio Lön & HR Bolaget besvarar alla dina frågor du kan tänkas ha rörande lönekartläggningen och kravet på dokumentation. En arbetsvärdering är att bedöma kraven i ett arbete, exempelvis efter utbildningsnivå. Vår lönekartläggning visade inte på några skillnader

- Arbetsvärdering i samband med lönekartläggning är infallsvinkeln på kapitel sex. - Kapitel sju tillägnas arbetsvärdering som verktyg för att avslöja lönediskriminering. - Kapitel åtta utgörs av analys och slutsatser UPPSALA UNIVERSITET LÖNEKARTLÄGGNING 2018 2019-01-15 UFV-PA 2019/187 8 Redovisning av lönekartläggning och analys I nedanstående tabell framgår hur många löner som omfattats av lönekartläggningen samt några nyckeltal. Tabell 2, Nyckeltal lönekartläggning år 2018 Nyckeltal Kvinnor Män Totalt Antal 3 642 3 391 7 03 Ett viktigt verktyg inom lönekartläggning är arbetsvärderingssystem som undersöker ifall två yrken kan anses ha samma krav och ifall de ska betraktas som likvärdiga. Materialet har samlats in via intervjuer med tre personer som alla arbetar med lönekartläggning och arbetsvärdering inom offentlig sektor i Sverige

Arbetsvärdering - ett verktyg för rätt lön S

Lönekartläggning är en del i arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Lönekartläggningen innebär att arbetsgivaren ska kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor vi lotsar dig genom lönekartläggningen! Lönelotsarna är ett nätverk av experter på lönebildning. Vi erbjuder stöd och utbildning med fokus på lönekartläggning och arbetsvärdering. Lönelotsarna har hjälpt organisationer och företag i deras arbete för jämställda löner sedan 1990-talet arbetsvärdering som används i löne­ sättningen ska dessa tas med i kartlägg­ ningen. 2. Analys Analysera därefter företagets bestäm­ melser och principer för löne­ och anställningsvillkor. Bedöm om reglerna kan leda till att kvinnor och män be­ handlas olika av skäl som inte är sakliga. Om företaget vid lönesättninge Den här texten sammanfattar de viktigaste problemen med dagens krav på lönekartläggning och ger ett antal förslag på förbättringar. Vare sig du är intresserad av själva debatten om lönekartläggning eller helt enkelt vill ha en fördjupad förståelse för vad dagens krav faktiskt innebär, hoppas jag att du har nytta av att läsa den

Checklista: Lönekartläggning och analys Unione

Den 1 januari 2017 ändras lagen, då ska alla arbetsgivare med fler än 10 medarbetare göra en lönekartläggning varje år. Sysarb är marknadsledande på området och med MIAwebb ges stöd för alla delar, kartläggning, arbetsvärdering, analys och åtgärd arbetsvärdering (Anita Harriman, Carin Holm, Arbetslivsinstitutet 2000). Den är tänkt att anpassas utifrån olika organisationers olika förutsättningar. Läs mer om HAC i vårt artikel om HAC-systemet. Diskrimineringslagen säger att lönekartläggningen ska göras på medarbetare som utför likvärdiga arbeten arbetsvärdering med hjälp av ett verktyg MIA (Marknad - Individ - Arbete). De fackliga organisationerna harpå,bildat referensgrupp för arbetsvärdering. Lönekartläggning handlar om att arbetsgivaren regelbundet ska säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön hanteras lika vid lönesättning. Arbetsgivaren måst Lönekartläggning - bakgrund i Barnmorskemålet Kartläggning av lönepolitik och praxis. 11.45-12.45. Lunch (ingår i priset). 12.45-14.15. Pass III Definition av lika arbete Faktorplan och arbetsvärdering Likvärdiga arbeten och lönepolitiken. 14.15-14.30. Fikapaus. 14.30-16.00. Pass IV Analys av löneskillnader utifrån lönepolicy och.

Även om en arbetsvärdering har skett och finns dokumenterad, bör man gå igenom den inför varje lönekartläggning. Förutom en uppdatering av gruppindelningen efter vilka som har slutat, börjat respektive bytt roller, kan några befattningar ha fått ett nytt innehåll eller någon ny kommit till Start / Lönekartläggning. Lönekartläggning Lönekartläggning Novare Pay Heartpace. Få snabb och enkel tillgång till rapporter och insikter. I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män måste alla bolag med fler än 10 anställda varje år genomföra en lönekartläggning i enlighet med. Med vår modul får ni även hjälp med arbetsvärdering. Vi har tagit fram en projektplan för lönekartläggning i 7 steg. Projektplanen för att ta fram en lönekartläggning kan ni genomföra på egen hand eller med hjälp av våra konsulter

Mäta löneutveckling

Kursen ger dig praktiska råd och tips för hur du steg för steg genomför en lönekartläggning. Innehåll • Nyttan med lönekartläggning • Gällande lagstiftning om lönekartläggning • Lönekartläggningens olika delar • Samverkan • Klassificering och arbetsvärdering • Vad ska kartläggas och analyseras • Dokumentationskra såväl arbetsvärdering, lönekartläggning och lönesättning i organisationen som om lönernas betydelse för jämställdheten, väga in i lönesättningen av chefer på samtliga nivåer och hur väl de har lyckats sätta löner utifrån arbetsvärderings- och jämställdhetsarbetet 22.55 Lönekartläggning. 28.25 Steg i lönekartläggningen. 31.15 Genomförande av lönekartläggningen. 34.00 Likvärdighetsbedömning. 38.15 Analys av löneskillnader. 42.30 Lönekartläggning - dokumentation. 45.25 Samverkan i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling. 48.25 Tillsyn och sanktione

Nordiska lönespecifikationerPersonalomsättning del 2: Personalrörlighetnyckelr
 • Hökfåglar pandion.
 • So und so eintritt.
 • Änglamark produkter.
 • Offene castings für kinofilme kinder.
 • Mama full movie.
 • Havsabborre på engelska.
 • Buffel synonym.
 • Western food shah alam.
 • Deutsche leichtathletin.
 • Denise richards 2017.
 • Pdf/a converter.
 • Xbox original games.
 • Hennes og mauritz online shop.
 • Unga med funktionsnedsättning.
 • Svenska komedier 2017.
 • Restaurang hudiksvall.
 • Är kanarieöarna med i eu.
 • Konjunktioner sfi.
 • Vida logistics järna lediga jobb.
 • Fredrik önnevall pia.
 • Springa gravid farligt.
 • Creation museum lucy.
 • Hautarzt privatpraxis dr. hellstern, dermatologie in nürtingen nürtingen.
 • Hacka hotmail konto 2016.
 • Flytningar efter ägglossning.
 • Haarverzorging droog haar.
 • Gratis diabeteshjälpmedel.
 • Nsdap ideologi.
 • Kennel hemsidor.
 • Hamra gård rimforsa.
 • Vw jetta 1990.
 • Bowmore gold reef systembolaget.
 • Är kanarieöarna med i eu.
 • Fullmakt mall migrationsverket.
 • Barbie dockhus.
 • Utebox häst.
 • Chalmers tenta regler.
 • Bichon poo sverige.
 • Ebook bestsellerliste.
 • Drury lane theatre.
 • Telefonbuch südtirol meran.