Home

Statsvetenskap program

Programmet består av fördjupningsämnet statsvetenskap och med fördjupade studier i komparativ (jämförande) politik. Du studerar frågor som har att göra med olika statsskick, politiska system, partier, korruption, demokrati och demokratisering, makt och säkerhet, utrikespolitik och en mängd andra globala samhällsfrågor Statsvetarprogrammet passar dig som vill ha en bred samhällsvetenskaplig utbildning med möjlighet till jobb inom både offentliga och privata organisationer. Under utbildningen lär du dig att analysera makt och demokrati, politiska idéer, aktörer och institutioner på olika politiska nivåer. Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier och du har möjlighet till både praktik. Upplägg. Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning omfattar 180 högskolepoäng motsvarande tre års heltidsstudier. Programmet utbildar dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor för kvalificerade administrativa arbeten inom offentlig förvaltning på europeisk, nationell, regional och lokal nivå, men det finns också nationella och internationella företag och. Masterprogrammet i statsvetenskap (MaPS) är en tvåårig engelskspråkig utbildning som resulterar i en politices masterexamen. En masterexamen är en viktig konkurrensfördel för den som siktar på en internationell karriär. Den ger också behörighet att söka en forskarutbildning i statsvetenskap

Utbildningar inom statsvetenskap. Statsvetenskap brukar oftast läsas på högskola eller universitet, i program som statsvetarprogrammet eller som enskilda kurser. Ofta finns statsvetenskap också i program som samhällsvetarprogrammet. Yrken inom statsvetenskap. Efter en avslutad utbildning i statsvetenskap är man statsvetare Förutom statsvetenskap ingår kurser i företagsekonomi, statistik och juridik. Inom ramen för programmet finns också möjlighet att göra en termins praktik eller att studera utomlands en termin. År 1 Termin 1. Politik och förvaltning I (30 hp) Demokrati och samhälle, 7,5 hp; Förvaltning och förvaltningspolitik I, 7,5 hp; Komparativ. På Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet erbjuder vi program och kurser inom statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap och underrättelseanalys. Utbildningen är knuten till den senaste forskningen Statsvetenskap är studiet av politik. Politiken sätter ramarna för våra liv och påverkar våra valmöjligheter och vår vardag. När du läser statsvetenskap lär du dig förstå och förklara det politiska livet och de demokratiska processerna Statsvetenskapliga institutionen utlyser två tjänster, universitetslektor i statsvetenskap och universitetslektor i statsvetenskap med inriktning offentlig förvaltning

Plugga statsvetenskap - Få möjligheter världen över lnu

Statsvetarprogrammet Göteborgs universite

 1. En masterexamen i statsvetenskap utgör en god grund för exempelvis kvalificerade utrednings- och handläggartjänster på lokal-, nationell- och internationell nivå. Under programmet kommer du att förberedas för en yrkesverksamhet inom såväl offentlig som privat sektor
 2. Statsvetenskap A ger dig grundläggande kunskaper om politikens historia, samtida svensk och internationell politik och verktygen för att analysera hur och varför samhällen ser ut som de gör. Södertörns högskolas webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt
 3. Programmet Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation gör dig till samhällsanalytiker med särskild kompetens inom kommunikation. Den kompetens du har med dig från utbildningen öppnar möjligheter till en framtida karriär inom myndigheter, förvaltningar eller organisationer både nationellt och internationellt
 4. Studier i statsvetenskap ger dig förmåga att analysera politiska företeelser i en föränderlig värld. Politiskt beslutsfattande på skilda nivåer - lokal, regional, nationell och internationell - har blivit mer sammanflätat, och kopplingen mellan t ex politik och ekonomi har blivit mer påtaglig. Denna ökade komplexitet belyses i kursen

Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning

Statsvetenskap, statskunskap eller ibland politologi eller politik med förvaltning, är det vetenskapliga studiet av teoretisk och praktisk politik och beskrivandet av politiska system.Politik gäller alla frågor som har med samhällets organisation och styrelse att göra. Dels studeras politikens grundläggande spelregler i form av författningsfrågor och strukturella förhållanden, dels. Program Öppen för sen anmälan. Masterprogram i krishantering och fredsbyggande, Samhälls- och beteendevetenskap Statistik Statsvetenskap Nationalekonomi Offentlig förvaltning Internationella relationer. Programmet för internationell kris- och konflikthantering,. ( Politices masterprogram, HT21 120 HP, 100 % ) Politices masterprogram förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och. På Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet bedrivs forskning och undervisning inom statsvetenskap, freds- och konfliktvetenskap och underrättelseanalys

Statsvetenskap A, 30 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. 31 augusti 2020 Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet handlar om politik med fokus på säkerhet, strategi, men hämtar även inspiration från annan forskning inom och utanför statsvetenskapen. På våra program och fristående kurser studerar du bland annat hur säkerhet skapas och undermineras,. Be om information om Associate of Arts-program i Statsvetenskap 2020/2021. En associerad examen är en utmärkt passform för dem som hoppas kunna börja eller förändra sin karriär inom en snar framtid, eftersom det bara kan ta några år att slutföra Programmet leder till en filosofie masterexamen i statsvetenskap. Efter programmets första år är det möjligt att ta ut en magisterexamen. Studenter antogs till programmet sista gången hösten 2019. Hösten 2020 startar det nya masterprogrammet - Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning. Länk till. Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati. Hur bedrivs politik och hur fördelas och omfördelas makt? Vår profil fokuserar på krishantering och säkerhetspolitik. Utbildningen ger dig förståelse för de förhållanden som ligger bakom politiska händelser och staters agerande i säkerhetspolitiska frågor

Statsvetenskap är ett viktigt ämne i flera samhällsvetenskapliga utbildningsprogram vid Mittuniversitetet. Ämnet ingår i Samhällsvetarprogrammet i Sundsvall och i Förvaltningsjuridiska programmet respektive programmet Klimatförändring - politik och samhällsutveckling i Östersund Malmö universitet erbjuder både ett program (pol.kand) och fristående kurser i statsvetenskap. Undervisningen består till stor del av problembaserade uppgifter och metoder, som till exempel statsvetenskaplig analys av konkreta politiska fall, seminarier och rollspel LiU Utbildning Program - avancerad nivå Statsvetenskap, 120 hp. Göm menyn. Visa menyn. Statsvetenskap, 120 hp; För programmets studenter; Sidansvarig: webbredaktoren@liu.se Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09. Kontakta LiU | Kartor Programmet ges på engelska och kombinerar studier i företagsekonomi och statsvetenskap. Du har möjlighet att ta två kandidatexamen, en i företagsekonomi och en i statsvetenskap. Detta är en tvärvetenskaplig utbildning i företagsekonomi och statsvetenskap som redan på grundnivå som ger ett försprång för studenter som satsar på en internationell karriär

Masterprogrammet i Statsvetenskap Göteborgs universite

Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik. Du kommer lära dig att förstå politiska system, att förklara varför händelser inträffar och hur de hänger samman. Statsvetenskap inkluderar allt från ideologier och värderingar till internationella relationer Välkommen till en av Europas ledande statsvetenskapliga institutioner! Här bedrivs forskning och undervisning i statsvetenskap, Europakunskap och samhällsstyrning i ett globalt perspektiv. Vi är en modern och öppen institution som står i centrum för både forskning och debatt - vår målsättning är att bidra till en bättre förståelse av samhället och att möta dess utmaningar med. Programmet vänder sig både till dig som nyligen tagit en kandidatexamen med till exempel statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi eller företagsekonomi som huvudämne, men även till dig som är yrkesverksam och vill fördjupa dina kunskaper och analytiska färdigheter. Kurser. Termin 1. Samhälls- och vetenskapsteori (7,5 hp Kandidatprogrammet i statsvetenskap med offentlig politik och organisation omfattar 180 högskolepoäng och ger en bra grund för yrkesverksamhet eller fortsatta studier inom områden där kunskaper och insikter om samhällets organisering och styrning är viktiga. Utbildningen är tvärvetenskaplig och v..

( Politices kandidatprogram, HT21 180 HP, 100 % ) Vill du vara med och påverka samhällsutvecklingen? Vill du lära dig att identifiera och analysera politiska, ekonomiska och juridiska problem i Sverige och i övriga världen? På Politices kandidatprogrammet i Uppsala fördjupar du dig inom de stora samhällsfrågorna genom forskningsnära studier och möjlighet att göra praktik inom det. I normala fall så gäller 15 april - för kurser och program som startar på höstterminen samt 15 oktober - för kurser och program som startar på vårterminen Det pågår dock flera antagningsomgångar året runt så det kan variera. Kolla vad som gäller för just din utbildning på respektive program eller kurssida

Läs mer Statsvetenskap 90 hp inklusive självständigt arbete eller Nationalekonomi 90 hp inklusive självständigt arbete eller motsvarande. Utöver detta krävs kurser på avancerad nivå om 60 hp, varav 30 hp i statsvetenskap eller motsvarande (inklusive självständigt arbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå) Programmet förbereder för arbete som kvalificerad och självständig utredare och analytiker inom privat eller offentlig sektor. Utbildningen förbereder också för fortsatta studier på masternivå inom statsvetenskap. Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen där huvudområdet för examen är statsvetenskap Program (avancerad nivå) Minst 90 högskolepoäng i huvudområdet statsvetenskap inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarandeSvenska B och Engelska A eller motsvarande Examen & Intyg. Masterexamen Linnéuniversitetet Facebook. Facebook.

Statsvetenskap - Studentum

 1. Samhällsvetenskapsprogrammet- programmet med många inriktningar. Om du vill studera vidare i ämnen som statsvetenskap, kulturgeografi eller Biblioteks- och informationsvetenskap så ska du välja Samhällsvetenskap. Här kan du läsa mer om inriktningen Samhällsvetenskap
 2. Programmet syftar till att utveckla en kritisk förståelse av ämnets praktiska och teoretiska dimensioner, samt utrusta studenter med ett mångsidigt paket analytiska och metodologiska färdigheter. Det blandar yrkesförberedande inslag med spetskurser i statsvetenskap, och består av både obligatoriska och valbara kurser
 3. Kurser och program på grundnivå kan du söka efter gymnasiet. Program på grundnivå är ofta 3-5 år långa. Komplettera din nuvarande högskoleutbildning med en master, magister eller kurser på avancerad nivå. Masterutbildningar är 2 år och magister är 1 år (heltidsstudier)
 4. ers heltidsstudier och inleds med ett basblock om 120hp
 5. Programmet ger dig goda teoretiska och praktiska kunskaper. Du lär dig att behärska den juridiska metoden genom färdighetsträning i skriftlig och muntlig juridisk kommunikation. Juridikstudierna varvas även med studier i andra ämnen såsom psykologi, statsvetenskap och företagsekonomi

Se alla masterprogram i Statsvetenskap i Europa 2020. Lista dina program keyboard_arrow_lef - För att programmet gör det möjligt att nischa sig inom statsvetenskapen, och jag tyckte att programmets upplägg var bra. Din väg till MaPS - hur ser den ut? - Jag valde att läsa min kandidatutbildning i Internationell Migration och Offentlig Rätt (IMER) vid Södertörns Högskola Statsvetenskap, masterprogram; På Fakulteten för samhällsvetenskap möter du ett rikt utbud av program och kurser med inriktning på samhälls- välfärds- och utbildningsfrågor. Fakulteten bedriver utbildningar inom ämnena statsvetenskap, sociologi, socialt arbete,. Vissa av programmen ges gemensamt med andra universitet, vilket betyder att du spenderar en del av din studietid vid ett av KTH:s partneruniversitet i Sverige eller i världen. Ansökan till gemensamma masterprogram sker till koordinerande universitet, hur du ansöker och ansökningsdatum kan skilja sig från övriga program Inom programmet finns möjlighet till praktiktermin. Programmet är masterförberedande och anknyter till ett vetenskapligt perspektiv på politik. Huvudämnet är statsvetenskap. Programmet riktar sig till dig som är samhällsintresserad, vill läsa statsvetenskap och som under utbildningen vill arbeta tillsammans med framtida arbetsgivare

Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och

LiU LiU student Program Statsvetenskap, 120 hp. Göm menyn. Visa menyn. Statsvetenskap, 120 hp; För programmets studenter; Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09. Kontakta LiU | Kartor. Om webbplatsen Huvudområde för examen är statsvetenskap, eller i vissa fall nationalekonomi (se under Övrigt nedan för mer information). Övrigt Studerande, som antagits till programmet och ej slutfört det inom de planerade tre studieåren, kan begära att få slutföra programmet även efter det att utbildningsplanen upphört att gälla Programmet ger dig en bred kompetens i samhällsvetenskap samt en fördjupad kompetens inom området psykologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Observera att PA-programmet är under revidering och att fr.o.m. HT-21 kommer förmodligen en ny utbildningsplan att gälla Inom programmet finns också valbara moduler i informationsvetenskap och Environmental Governance. Magisterprogram i statsvetenskap (Vasa) I magisterprogrammet i statsvetenskap (Vasa) avlägger du en politices magisterexamen i huvudämnet statskunskap med medier och kommunikation Göteborg Göteborgs universitet är bäst i landet på att utbilda i statsvetenskap. Emma Svensson Uppdaterad för 8 år sedan 11:32 - 20 jun, 201

Video: Utbildning Statsvetenskapliga institutione

Programmet ger dig den akademiska och professionella kompetens som behövs för uppdrag som kvalificerad utredare och ledare. Du får en bred statsvetenskaplig allmänbildning, fördjupade kunskaper om offentlig förvaltning, god analytisk kompetens och förmåga att självständigt utföra kvalificerade uppgifter - egenskaper som starkt efterfrågas av arbetsgivare Om programmet Europaprogrammet vid Göteborgs universitet är en unik utbildning som förenar studier i det tvärvetenskapliga ämnet Europakunskap med studier i ett profilämne. Åtta profilämnen samarbetar i programmet: ekonomisk historia, företagsekonomi, historia, idé- och lärdomshistoria, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap

UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2017: Tillit och

Ett möte med studenter på programmet Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation var en del av talmannens agenda för dagen och studenterna hade många frågor på lut. Statsvetarstudenter tänker jag, har ett särskilt intresse av demokratifrågor och jag är glad över att kunna träffa studenterna från programmet Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation, om än. Samhällsvetare är tränade att söka, bedöma och analysera information till beslutsunderlag i politiken och näringslivet. Vanliga studieinriktningar är statsvetenskap, statistik, sociologi, ekonomisk historia, samhälls- och kulturgeografi och nationalekonomi Klimatpolitiken och ledarstilen förändras troligen med Joe Biden som USA:s president men enligt Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, kommer Biden fortfarande driva en. Samhällsvetenskapliga programmet på JENSEN ger en bred och djup kunskap om hur vår civilisation är uppbyggd och fungerar. Precis som på högskolan - men i gymnasieformat. Samhällsvetenskapsprogrammet med profil Statsvetenskap på JENSEN gymnasium Göteborg passar dig som vill ha en utbildning som ger dig en djupare förståelse för hur samhället är uppbyggt och fungerar Statsvetenskap (MA), på AUC The American University in Cairo , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick

Statsvetenskap - Stockholms universite

 1. Samhällsvetenskapliga programmet på JENSEN ger en bred och djup kunskap om hur vår civilisation är uppbyggd och fungerar. Precis som på högskolan - men i gymnasieformat. Samhällsvetenskapsprogrammet med profil Statsvetenskap på JENSEN gymnasium Uppsala passar dig som vill ha en utbildning som ger dig en djupare förståelse för hur samhället är uppbyggt och fungerar
 2. en, Andel antagna:9,8% Betyg:17.13 Högskoleprov:0.9 50% Mä
 3. Programmet kombinerar studier i historia och statsvetenskap och ges i samarbete mellan Historiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen. Efter studierna kan du arbeta med till exempel utredning och analys, inom både privat och offentlig sektor.Inom programmet lär du dig att analytiskt och kritiskt granska det du läser, allt från gamla dokument och vetenskaplig litteratur till.
 4. Här hittar du distansutbildningar! Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig. Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna. Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! Statsvetenskap / Politik
 5. ens studier i huvudområdet statsvetenskap. Kursen kan läsas som fristående kurs eller inom program enligt utbildningsplan. Undervisningsspråk: Svenska Kursens mål Efter genomgången kurs ska studenten Kunskap och förståelse - visa förståelse för innebörden av politik och dess gränser, aktörer, strukturer oc
 6. Att går från statsvetenskap till statisk och analys är nog den konstigaste övergången. Du kommer behöva mycket matematik i statistik/analys, du bör läsa in matematiken från gymnasiet innan du byter program. Alltså matematik 1 till matematik 4
 7. en, Andel antagna:2,4% Betyg:19.24 Högskoleprov:1.3 54% Mä

Uppdraget avgränsas som så att vi utvärderar utbildningen i Statsvetenskap. Den avgränsningen innebär att vi inte gör bedömningar av programmens valbara ämnen utöver statsvetenskap, och därmed inte heller examensmålen för dessa program. Genomförande av uppdrage Statsvetenskap, kandidat, Luleå tekniska universitet, Luleå. 225 likes · 10 talking about this. MORE INFO & APPLY TO PROGRAM (March 15 - April 15):.. Jonna valde att studera Statsvetenskap under sitt breddningsår: Eftersom vårt program är så nytt så tänkte jag också att Statsvetenskap - som är en väletablerad studieinriktning - skulle kunna vara till hjälp för att förklara vad som i det här sammanhanget menas med global utveckling Statsvetenskap, kandidat, Luleå tekniska universitet, Luleå. 234 gillar. MORE INFO & APPLY TO PROGRAM (March 15 - April 15):.. Program (A-Ö) att ansöka till. Program. Design och kommunikation, ekonomi, hälsa, lärarutbildning, teknik eller musik och opera? Kanske har du bestämt dig för vilket område du vill studera inom men är osäker på vilket program du ska välja

UR Samtiden - Bokmässan 2017: Hur skall det gå för

Allt inom kurslitteratur. Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och skrivs av välmeriterade författare Programmet är förberedande för studier på masternivå inom praktisk filosofi, statsvetenskap eller nationalekonomi beroende på vilket som varit ditt huvudämne i PPE-examen. Utbildningsplan. Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomin . Behörighetskra

Apropå FN:s säkerhetsråd, Syrien och klimatsmart mat

Statsvetenskapliga institutione

Kandidatprogrammet i statsvetenskap med offentlig politik och organisation omfattar 180 högskolepoäng och ger en bra grund för yrkesverksamhet eller fortsatta studier inom områden där kunskaper och insikter om samhällets organisering och styrning är viktiga Statsvetenskap, kandidat, Luleå tekniska universitet, Luleå. 223 gillar · 4 pratar om detta. MORE INFO & APPLY TO PROGRAM (March 15 - April 15):.. Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet är det vetenskapliga studiet av politik med fokus på säkerhet, strategi, krishantering och internationell samverkan. Ämnet är brett och förankrat i internationella relationer, förvaltningspolitik, komparativ politik och politisk teori, men hämtar även inspiration från annan forskning inom och utanför statsvetenskapen De flesta utbildningar inom samhällsvetenskap ger inte en yrkesexamen utan en så kallad generell examen. Det leder inte automatiskt till ett visst arbete eller en yrkesbana. Din examen i kombination med dina andra färdigheter, intressen och personliga kompetenser lägger grunden till ditt framtida karriärval

Masterprogrammet i statsvetenskap är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 2 års heltidsstudier (120hp). Programmet omfattar 90hp studier i statsvetenskap på avancerad nivå samt 30 hp studier i valfritt ämne på grund- eller avancerad nivå. Möjlighet finns att ta ut en magisterexamen efter ett års studier (60 hp) Add New. Media Upload; YouTube; My Media; My Playlists; My History; Login; Hem; Instruktionsfilmer. IT-tjänster. Diverse supportguider från I Börja idag i topp Kurser i Statsvetenskap Nätbaserat i Europa 202 Statsvetenskap, kandidatprogram Förslag på kurser att läsa den valbara terminen inom programmet Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning Statsvetenskap, termin 5 HT1 STVK02, Statsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Political Science: Bachelor's Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Statsvetenskap G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav, innehåller examensarbete för kandidatexame

Start - Statsvetenskapliga institutionen - Uppsala universite

Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram, 180 hp - Höst 2015; 30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program. 31 augusti 2020. Programmet inleds med en gemensam plattform för avancerade studier i statsvetenskap, med kurser i vetenskapsteori, politisk teori, statsvetenskapliga analysinriktningar, samt metodologi. Därefter specialiserar sig studenterna inom ett av två fält: Jämförande Politisk Analys eller Internationella Relationer, vilka båda har egna kurser Antagningspoäng för Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet 2019. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se Postmodernismen hör till de senaste decenniernas mest inflytelserika och omdebatterade idéströmningar. Samtidigt är det postmoderna idégodset svårtillgängligt, vilket inbjuder till missförstånd och nidbilder. Vilka är postmodernismens främsta avtryck i samhällsdebatten? Och vad händer när pendeln nu svänger tillbaka i jakten på stabilitet och pålitliga fakta Programmet omfattar 90 hp studier i statsvetenskap på avancerad nivå samt 30 hp valfria kurser. Programmet erbjuder möjligheter till praktik vilket stärker anställningsbarheten. Under programmets första termin läser samtliga studenter kurser på avancerad nivå i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning

Kurser som kan ingå i programmet Yrkespraktik på avancerad nivå inom organisation och ledning, 30 högskolepoäng. Kurser på avancerad nivå inom statsvetenskap. Under förutsättning att studenten har tillräcklig fördjupning inom huvudområdet för masterexamen kan även kurser i andra ämnen på avancerad nivå ingå i programmet Statsvetenskapen står mitt i denna intensiva utveckling och livliga debatt, både som forsknings och undervisningsämne. Statsvetenskapen är fokuserad på det politiska livet. Du får lära dig att beskriva, förklara och värdera de politiska institutionerna, studera maktfördelningen i samhället och inte minst frågan om hur demokratiska institutioner och processer fungerar För att få en fingervisning om du kommer att komma in på den utbildning du sökt kan du kolla antagningsstatistiken för föregående år Kandidatexamen i statsvetenskap, på University of Hradec Králové, Philosophical Faculty , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick I ett land av talare blir det ibland viktigare att berätta en bra historia än att hålla sig helt till sanningen, och det gäller i politiken också. Jack Werner, Edwin Safari och Åsa Larsson tar en närmare titt på Joe Biden och hans egenheter. Och vad är det egentligen för påhitt som sprids om Donald Trump och i vilket syfte

Statsvetarprogrammet - Mälardalens högskol

 1. Cirka 500 personer i Kalmar och Kronobergs län har möjlighet att rösta i presidentvalet i USA. Men att sålla bland nyheter och information kring presidentkandidaterna är en svår uppgift som.
 2. er på Antagningspoäng.se
 3. arium grupp B (Digital undervisning) 2020-08-12 : Tor: 24 Sep: 11:59-12:00 : Statsvetenskap I, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid : Inlämning av paper: 2020-05-2
 4. istration and Leadership: Master's Programme Political Science, 120 credits
 5. Statsvetenskap: Global politik som samhällsvetenskap, 30 hp Kurs inom program, 100% dagtid SC676C-20202-05504- Socialt arbete: Migration och socialt arbete, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid SC713B-20202-05600- Socialt arbete: Migration och socialt arbete, 15 hp Fristående kurs, 100% dagti
 6. 1 Kurs: SKA200 Handledare: Mikael Axberg Datum: 11-06- 12 Enkätundersökning av landstingsfullmäktige i Västmanland Kandidatuppsats i statsvetenskap inom Samhällsvetenskapliga programme
 7. statsvetenskap översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

När politikens energier har dragits till ytterkanterna har plötsligt den nazityske statsfilosofen Carl Schmitt kommit i ropet igen. Från vänster till höger talar de revolutionära ideologerna om ett undantagstillstånd i termer och med tankar formade av denne märklige konservative revolutionär. Vilka var Carl Schmitts bärande idéer och hur kommer det sig att de får så stark. Ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet utgör en enhet inom institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV) och ger utbildning på grundnivå, Förvaltningsjuridiska programmet (Östersund) och Magisterprogrammet i statsvetenskap (båda orterna) - doktorsexamen i statsvetenskap eller annat närliggande relevant ämne (förvaltningsvetenskap, internationella relationer, freds- och konfliktstudier, säkerhetsstudier, krigsvetenskap m.fl.) - erfarenhet av forskning om krishantering och internationell samverkan. Även meriterande: - erfarenhet från undervisning och/eller forskning vid FHS - doktorsexamen i statsvetenskap eller annat närliggande relevant ämne (förvaltningsvetenskap, internationella relationer, freds- och konfliktstudier, säkerhetsstudier, krigsvetenskap m.fl.) - erfarenhet av forskning om USA och/eller transatlantiska relationer. Även meriterande: - erfarenhet från undervisning och/eller forskning vid FHS Danmarks statsminister Mette Frederiksen har hyllats för hur hon hanterat coronakrisen. Men efter minkskandalen sjunker förtroendet snabbt. - Oppositionens kritik mot hanteringen av minkfrågan smittar av sig på befolkningen, säger Michael Bang som är professor i statsvetenskap vid Århus universitet, till Politiken

fr 29

Statsvetenskap - Linköpings universite

Study Abroad | Berkeley CollegeHöstprogrammet är här! | Margit Sahlin AkademinFörbundsstyrelsen | Ung Vänster
 • Italien landslag spelare.
 • Kevin fallet.
 • Tabula rasa john locke.
 • Rituals djurtestat.
 • Sims 3 fähigkeiten cheat.
 • Chattanooga musik.
 • Verdienst zeitungszusteller vollzeit.
 • Applicera brun utan sol med strumpa.
 • Spik i foten behandling.
 • Fk 5164.
 • Knyta skor löpning.
 • Nationalmuseum design.
 • Saluföring.
 • Vintage möbler malmö.
 • Får nordkoreaner lämna landet.
 • Vattenfall kärnkraft.
 • Bästa vänner text.
 • Grillska gymnasiet stockholm matsedel.
 • När börjar talang 2018.
 • Salomon speedcross 3.
 • Preemraff lysekil lediga jobb.
 • Hyrbil karlstad statoil.
 • Bright netflix release date.
 • Fedora vs ubuntu.
 • Bianca gonzalez pojkvän.
 • Kudde mellan benen gravid.
 • Deutsche bank torrevieja.
 • Josh hopkins family.
 • Svenska cupen bandy p18.
 • Good times with weapons.
 • Armored titan zeke.
 • Korg metronom.
 • Privata affärer personalbil kalkyl.
 • Första kartan över norden.
 • Mein blind date mit dem leben stream online kinox.
 • Finka.
 • Sök nätverk.
 • Uno ziele.
 • Sockerbit innehåll.
 • Wohnung mieten in korb.
 • Gots certifierade tyger.